Referat 2008

 Nybøl Vandværk a.m.b.a.

   Skolevænget 10 Nybøl 6400 Sønderborg

    Tlf. 74465212 E-mail: vand@nyboel-vand

Nybøl Vandværk a.m.b.a.


Regnskab / Årsrapport 2007Generalforsamling d. 19.03.2008 .

Velkomst ved formand.

Der var mødt 36 andelshaver op.

1. Valg af dirigent: Thorkild Jacobsen blev valgt

2. Formanden fremlagde årsberetningen.

Den skriftlige beretning medlægges i protokollen.

Forsamlingen godkendte beretningen uden bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer – og det blev godkendt.

Driftsindtægter kr. 358.318 Afskrivning kr. 144.567

Driftsudgifter kr. 149.564 Kursgevinst kr. 34.313

Administration

Dækningsbidrag kr. 122.886 Renter kr. 60.176

___________________

Årsresultat kr. 35.790

4. Valg til bestyrelse: efter tur afgår Willy Engelhardt - foreslået – genvalgt

Torben Moos - foreslået – genvalgt

Hans - Henrik Duus - foreslået - genvalgt

5. Valg af revisor : på valg Mogens Jensen – genvalgt.

6. Valg af suppleant for bestyrelsen af revisor.

Jan Barnekow – foreslået – genvalgt

Finn Petersen - foreslået – genvalgt

7. Der er ikke modtaget nogen forslag.

8. Evt. udskrivning af ledningsnet drøftet og samarbejde med Stenderupvandværk.