Forside

 Nybøl Vandværk a.m.b.a.

   Skolevænget 10 Nybøl 6400 Sønderborg

    Tlf. 74465212 E-mail: vand@nyboel-vand

Nybøl Vandværk a.m.b.a.

Velkommen til Nybøl Vandværk


Nybøl Vandværk er stiftet den 6. juni 1936, Vandværket har adresse på Skolevænget i Nybøl Sønderborg kommune. Vandværket har i dag 558 medlemmer, der pumpes årligt 110.000 m3 vand op fra 2 boringer i 43 meters dybde.Information fra Vandværket:


den 10 .12 kl6.50
Der er desværre ingen vand her til morgen på grund af strømsvigt. Der kan gå omkring en times tid før vandværket kører normalt igen
I må have tålmodighed, vi gør hvad vi kan.
Nybøl vandværk


Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal indgå på den obligatoriske liste over pesticider, som vandforsyninger skal undersøge for. Det nye stof har fået et særligt lavt kvalitetskrav på 0,01 µg/l, og Miljøstyrelsen henstiller i brevet til, at man fra vandforsyningernes og kommunernes side sikrer, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det skyldes, at Danske Regioner har fundet 75 nye giftstoffer i det danske grundvand ved deres punktkildeforureninger ved blandt andet gartnerier og maskinstationer. Og her vækker særligt stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring, da det blev fundet ved to drikkevandsboringer.


Vandværket er nu blevet testet for

Clorothalonil-amidsulfonsyre, resultatet er på <0,0050 µg/l,

Vejledende grænseværdi = <0,01 µg/l,


Se tæstresultatet her


Se årsrapport / regnskab 2018

Referat Generalforsamlingen 19 marts 2019


Se hvad vi har aflæst din digitale vandmåler til her først i januar 2018 Se aflæsningerne


 januar 2019


April 2019