Forside

Nybøl Vandværk a.m.b.a.

Skolevænget 10 Nybøl 6400 Sønderborg

Tlf. 74465212 E-mail: vand@nyboel-vand

Velkommen til Nybøl Vandværk

 

Nybøl Vandværk er stiftet den 6. juni 1936, Vandværket har adresse på Skolevænget i Nybøl Sønderborg kommune. Vandværket har i dag 558 medlemmer, der pumpes årligt 110.000 m3 vand op fra 2 boringer i 43 meters dybde.

 

 

NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00

 

I NYBØL KLUBHUS

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

På valg til bestyrelsen er: Morten Christensen, Hans Henrik Duus, Jens Sylvest Pederen

På valg som suppleant for bestyrelsen er: Søren Lange

På valg som revisor er: Mogens Jensen

På valg som revisorsuppleant er: Lars Poulsen

 

 

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et mindre traktement

Ønsker du at deltage i dette traktement, skal du tilmelde dig til:

 

Jens Sylvest, Langballe 5, tlf. 2126 3355 eller jenssylvestp@gmail.com

- senest onsdag den 3. april 2018

 

Bestyrelsen

 

Foreløbigt driftsregnskab vil efter godkendelse fra revisor findes på vandværkets hjemmeside – www.nyboel-vand.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information fra Vandværket:

 

Se hvad vi har aflæst din digitale vandmåler til her først i januar 2018 Se aflæsningerne

Nybøl Vandværk a.m.b.a.